Um alle Inhalte sehen zu können, benötigen Sie den aktuellen Adobe Flash Player.

KEZDŐOLDAL  TANULMÁNYOK MUNKAHELY PUBLIKÁCIÓK KUTATÁS OKTATÁS TUDOMÁNYOS KÉPZÉS TUDOMÁNY KÖZÉLET CIVIL KÖZÉLET ÖNKÉNTES MUNKA LETÖLTHETŐ PUBLIKÁCIÓK ENGLISH VERSION KEZDŐOLDAL másolt KITÜNTETÉSEK 

TUDOMÁNYOS KÉPZÉS

Willkommen auf meiner persönlichen Website: Jetzt habe ich endlich eine eigene Website, um mich und meine Erlebnisse allen Interessierten im Internet zu präsentieren. Ich habe für Euch die schönsten Fotos, Videos und Musik sowie einige interessante Informationen über mich auf dieser Flash Website zusammengestellt. Nehmt teil an meinen Erlebnissen. Viel Spaß Euer Peter Müller Wenn Euch die Website gefällt, dann schreibt mir einfach etwas in das Gästebuch. Oder Ihr nehmt über das Kontaktformular Kontakt mit mir auf. Ich schreibe auf jeden Fall zurück. [Fügen Sie hier weitere ganz persönlichen Ausführungen an]

Willkommen auf meiner persönlichen Website: Jetzt habe ich endlich eine eigene Website, um mich und meine Erlebnisse allen Interessierten im Internet zu präsentieren. Ich habe für Euch die schönsten Fotos, Videos und Musik sowie einige interessante Informationen über mich auf dieser Flash Website zusammengestellt. Nehmt teil an meinen Erlebnissen. Viel Spaß Euer Peter Müller Wenn Euch die Website gefällt, dann schreibt mir einfach etwas in das Gästebuch. Oder Ihr nehmt über das Kontaktformular Kontakt mit mir auf. Ich schreibe auf jeden Fall zurück. [Fügen Sie hier weitere ganz persönlichen Ausführungen an]

Doktori témavezetésekDebreceni Egyetem Nevelés- és Művelődéstudományi Doktori Program2 fő védett doktorandusz1 fő abszolvált doktorandusz1 fő tanulmányokat folytató doktoranduszDoktori felkérésekDoktori védésen hivatalos bíráló: Kenyeres Attila Zoltán: Televízió és tanulás. A televízió és a posztklasszikus dokumentumfilmek szerepe a kulturális közfoglalkoztatottak informális tanulásában. Debreceni Egyetem Neveléstudományi Doktori Program, 2019. május 2.Doktori elővitán elnök: Silló Ágota: Önkéntesség és önkéntes turizmus a Csíki-medence fiataljai körében. Debreceni Egyetem Szociológia és Társadalompolitika Doktori Program. 2018. december 5.Doktori védésen hivatalos bíráló: Fülekiné Joó Anikó: Olvasás és közösségi interakció: a perszuazív kommunikáció hatása általános és középiskolás fiútanulók olvasási attitűdjére. Debreceni Egyetem Neveléstudományi Doktori Program, 2019.02.07.Doktori védésen hivatalos bíráló: Csipkés Hajnalka-Szende: Serdülők szexuális jellegű kockázatai a Facebook használata nyomán. Babes-Bolyai Tudományegyetem Szociológia Doktori Iskola. 2018.10.29.Doktori védésen tag: Ujvárosi Andrea: Az idegen nyelvű interpretáció a magánének tanításában. Debreceni Egyetem Neveléstudományi Doktori Program. 2018.10.24.Doktori szigorlaton bizottsági tag: Hangya Dóra. ELTE PPK Pedagógiai és Pszichológiai Doktori Iskola. 2018. 09. 20.Doktori védésen tag: Bálity Csaba: Nagycsaládban élő fiatalok gyermekszám preferenciáit befolyásoló tényezők. Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola. 2018.05.17.Doktori szigorlaton bizottsági tag: Berei Emese Beáta. 2018. január 10. Debreceni Egyetem Neveléstudományi Doktori ProgramDoktori elővitán tag: Ujvárosi Andrea: Az idegen nyelvű interpretáció a magánének tanításában. 2017. december 13. Debreceni Egyetem Neveléstudományi Doktori ProgramDoktori szigorlaton bizottsági tag: Bordás Andrea. 2017. augusztus 30. Debreceni Egyetem Neveléstudományi Doktori ProgramDoktori elővitán opponens: Berei Emese Beáta: Percepciók és gyakorlatok. Felsőoktatási hallgatók és kiemelt figyelmet igénylő társaik a román-magyar határ két oldalán. Debrecen, 2017. május 16. Debreceni Egyetem Neveléstudományi Doktori ProgramDoktori elővitán opponens: Fekete Ilona Dóra: Oktatók tudományos együttműködésének hálózatai a felsőoktatásban. 2017.március 1.Doktori elővitán opponens: Kovács Edina: A pedagógusok jellemzőire, karrierútjára és elkötelezettségére ható tényezők, a társadalmi nemi dimenzió tükrében című disszertációjáról. DE, 2016. október Debreceni Egyetem Neveléstudományi Doktori ProgramDoktori elővitán bíráló: Belényi Emese Hajnalka: Többszörös kisebbségben: identitás és oktatási inklúzió egy romániai magyar siket közösségben. DE, 2016. szeptember. Debreceni Egyetem Neveléstudományi Doktori ProgramDoktori védésen bizottsági tag. Szabóné Kármán Judit: A magyarországi roma/cigány értelmiség historiográfiája, helyzete, mentális állapota. Pécsi Tudományegyetem, „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola. 2012.Doktori disszertáció elővitáján opponens: Rusinné Fedor Anita Kettős kötődés – a munkaerő-piaci karriertől a familiarizmusig. 2012. Debreceni Egyetem Neveléstudományi Doktori ProgramDoktori disszertáció elővitáján bíráló: Hausmann Alice Ízlés vagy sodródás? Összefüggések a romániai magyar középiskolások zenei ízlése, zenével kapcsolatos magatartása és értékrendje, kulturális fogyasztása között. 2011. Debreceni Egyetem Neveléstudományi Doktori ProgramDoktori disszertáció elővitáján bizottsági tag: Tornyi Zsuzsa Zsófia: Nők a felsőoktatási katedrán – sikeres nők, női sikerek a Debreceni Egyetemen. Debrecen, 2013.06.19. Debreceni Egyetem Neveléstudományi Doktori ProgramDoktori disszertáció elővitáján opponens: Tőzsér Zoltán Részidősek a felsőoktatásban. Egy határon átnyúló régió részidős hallgatóinak a vizsgálata. DE, 2014.05.07.Doktori védésen tag. Rusinné Fedor Anita „Kettős kötődés“ – A munkaerő-piaci karriertől a familiarizmusig. A kisgyermekes nők munkavállalási attitűdjei és integrációja. DE, 2013.03.27. Debreceni Egyetem Neveléstudományi Doktori ProgramDoktori szigorlati bizottságban tag. Tőzsér Zoltán. 2015.március 25. Debreceni Egyetem Neveléstudományi Doktori ProgramDoktori védésen opponens. Tőzsér Zoltán: Részidősek a felsőoktatásban. Egy határon átnyúló régió részidős hallgatóinak a vizsgálata védés. 2015. június 24. DE Debreceni Egyetem Neveléstudományi Doktori ProgramPaksi Veronika műhelyvitáján felkért opponens (Work-life balance of female PhD students in engineering). Budapesti Corvinus Egyetem, 2015. 10.26.Tudományos irányító/vezető munka adataiEgyetemi szakdolgozat (63 tétel)Egyetemi doktori témavezetés (4 tétel)TDK dolgozat (7 tétel)DETEP vezetés (1 tétel)Márton Áron Szakkollégium tutori ösztöndíj (2 tétel)

http://nevtudphd.unideb.hu/