Um alle Inhalte sehen zu können, benötigen Sie den aktuellen Adobe Flash Player.

KEZDŐOLDAL  SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ PUBLIKÁCIÓK ÖNÁLLÓ KÖTET KÖNYVFEJEZETEK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATCIKK RECENZIÓ, CIKK KONFERENCIAKÖTET KONFERENCIÁK KUTATÁSI TEVÉKENYSÉG OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG BA KÉPZÉS MA KÉPZÉS PhD KÉPZÉS TANÁR KÉPZÉS TUDOMÁNY SZERVEZÉS KONFERENCIASZERVEZÉS DOKTORI KÉPZÉS TEHETSÉGGONDOZÁS LEKTORI MUNKA BIZOTTSÁGI MUNKA KÖNYVAJÁNLÓ KÖNYVAJÁNLÓ KÖNYVAJÁNLÓ-II ÖNKÉNTES MUNKA LETÖLTHETŐ PUBLIKÁCIÓK ENGLISH VERSION KEZDŐOLDAL másolt KITÜNTETÉSEK 

TUDOMÁNY SZERVEZÉS

Publikációs jegyzékÖnálló könyvEngler Ágnes: Kisgyermekes nők a felsőoktatásban. Budapest, Gondolat, 2011.Engler Ágnes: Hallgatói metszetek. A felsőoktatás felnőtt tanulói. Debrecen, Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központ, 2014. KönyvfejezetekEngler, Ágnes: The attitude of students to lifelong learning from gender perspective.In: Conference proceedings. The future of education. Florence, Libreria universitaria, 2014. 462-464.Engler, Ágnes – Kovács, Edina – Chanesova, Zuzana – Błasiak, Anna – Dybowska, Ewa –Scewczuk. Katarzyna: Future professional plans of students in higher education. In: Pusztai Gabriella-Engler Ágnes: Comparative Research on Teacher Education. Ružomberok, Verbum, 2014. Engler Ágnes: A felsőoktatás részidős képzésében résztvevőinek tanulási motivációja. In: Iréne Lehoczká – Tibor Szabó – Zuzanna Vargová – Ildikó Viczayová (szerk.): Science for Education – Education for Science/Tudomány az oktatásért – oktatás a tudományért. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, 2014. 113-125.Engler Ágnes: A családi életre nevelés társadalmi értékei. In: Komlósi Piroska (szerk.): Felkészítés a családi életre és a kapcsolati kultúrára. Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan Kiadó, 2014. 11-30.Engler Ágnes: Formális tanulás felsőfokon. A részidős képzésben tanuló felnőttek sajátosságai. In: Juhász Erika (szerk.): Tanuló közösségek, közösségi tanulás. Debrecen, CHERD, 2014. 89-112.Engler Ágnes: Career Path and Private Life in the Context of Lifelong Learning. In: Gergely Angyalosi-Ákos Münnich-Gabriella Pusztai (eds.): Interdisciplinary Research in Humanities. Nitra, Constantine the Phiosopher University in Nitra, Faculty of Central European Studies, 2013. 119-133.Engler Ágnes: Mothers as part-ime Students in Higher Education. In: Erika Juhász (ed.): Education in Transition. Dubnica nad Váhom, Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, Slovakia, 2012. 42-52.The Attitude of Men and Women in Higher Education to Life-Long Learning. In: Zoltán Györgyi & Zoltán Nagy (eds.): Students in a Cross-Border Region Higher Education for Regional Social Cohesion. Oradea, University of Oradea Press, 97-107.Gyermekkel abszolválva. Családos hallgatók tanulmányi életpályája. In: Puskás-Vajda Zsuzsa-Bán Judit-Lisznyai Sándor: Kapcsolataink (védő)hálójában. Budapest, Felsőoktatási Tanácsadó Egyesület, 2013. 41-53.Nem szokványos tanulmányi utak és igények a felsőoktatásban. In: Andl Helga - Molnár-Kovács Zsófia (szerk.): Iskola a társadalmi térben és időben 2011-2012. I. kötet. Pécs, Pécsi Tudományegyetem „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola 2013. 65-75.Az intézményi tanulás eredményessége és minősége, különös tekintettel a nem hagyományos hallgatókra. Andl Helga - Molnár-Kovács Zsófia (szerk.): Iskola a társadalmi térben és időben. 2011-2012. II. kötet. Pécs, Pécsi Tudományegyetem „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola 2013. 187-200. (Társszerzők: Dusa Ágnes Réka – Huszti Anett – Kardos Katalin – Kovács Edina)Engler Ágnes: Fiatal értelmiségiek művelődési magatartása. In: Buda András-Kiss Endre (szerk.): Interdiszciplináris pedagógia, és a felsőoktatás alakváltozásai. Debrecen, Kiss Árpád Archívum könyvsorozata – Neveléstudományok Intézete, 2012. 138-151. (Társszerző: Németh Nóra Veronika)A felsőoktatásban részt vevő hallgatók sajátosságai a társadalmi nemek mentén. In: Kozma Tamás-Perjés István (szerk.): Új kutatások a neveléstudományokban. Budapest, Aula Kiadó, 2012. 273-284. (Társszerző: Fényes Hajnalka)Gyöngyi Bujdosó-Ágnes Engler-Hajnalka Fényes-Zsuzsanna Tornyi: Gender Differences in Higher Education in the “Partium” Region. In: Gabriella Pusztai & Adrian Hatos (eds.): Higher Education for Regional Social Cohesion. Budapest, HERA, 2012. 134-163.„Üzenet egykori iskolámba”: tanárjelöltek a pedagógushivatásról. In: Pusztai Gabriella – Fenyő Imre – Engler Ágnes: A tanárok tanárának lenni. Tanulmányok Szabó László Tamás 70. születésnapjára. Debrecen, CHERD, 2012. 73-87.Doktori képzés társadalomkutató szemmel. In: Pusztai Gabriella – Németh Nóra Veronika (szerk.): Útközben. Debrecen, CHERD-Hungary, 2011. 33-51. (Társzerző: Fényes Hajnalka)A gyermekgondozási időszakban szerzett diploma hatása a szakmai mobilitásra.In: Kozma Tamás – Perjés István (szerk.): Új kutatások a neveléstudományokban. Többnyelvűség és multikulturalitás. Budapest, Aula Kiadó, 2010. 247-256.A felnőttkori tanulás közösségi hozadéka. In: Juhász Erika – Szabó Irma (szerk.): Nemzetnevelés – felnőttnevelés – közművelődés. Debrecen, Csokonai Kiadó-Debreceni Egyetem, 2010. 170-176.A tanulási beruházások háttere egy inaktív csoport esetében. In: Kozma Tamás-Ceglédi Tímea (szerk.): Régió és oktatás: A Partium esete. (Régió és oktatás VII.) Debrecen, CHERD-Hungary, 2010. 222-227.A tudás karbantartásának eredményessége felnőttkorban. In: Buda András-Kiss Edre (szerk.): Interdiszciplináris pedagógia, tanárok, értelmiségiek. Debrecen, Kiss Árpád Archívum könyvsorozata – Neveléstudományok Intézete, 2010. 259-267.Levelező tagozatos hallgatók tanuláshoz való viszonya. In: Fenyő Imre – Rébay Magdolna (szerk.): Felszántatlan területeken. Tanulmányok Brezsnyánszky László 65. születésnapjára. Debrecen, Csokonai Kiadó, 2010. 270-281.A felsőfokú tanulmányok szerepe a munkaerő-piaci reintegrációban. In: Juhász Erika (szerk.): Harmadfokú képzés, felnőttképzés és regionalizmus. Régió és oktatás V. Debrecen, CHERD, 2010. 328-333.A tanulás megjelenési formái a gyermekgondozási szabadság alatt. In: Forray R. Katalin – Juhász Erika (szerk.): Nonformális – informális – autonóm tanulás. Debrecen, Debreceni Egyetem, 2009. 258-265.A felsőfokú tanulmányok szerepe a szándékolt karriertörésben. In: Bajusz Bernadett et al. (szerk.): Professori Salutem. Tanulmányok a 70 éves Kozma Tamás tiszteletére. Debrecen, CHERD, 2009. 295-305.Motivációs hatások a levelező tagozat hallgatóinak tanulásában. In: Kiss Endre-Buda András: Interdiszciplináris pedagógia és az eredményesség akadályai. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2008. 48-58. (Társszerző: Fekete Ilona Dóra)”Two are better than one?” – Youth’s Family Founding Intentions in Accordance with their Religiosity. (Co-author: Tornyi, Zsuzsa) In: Pusztai, Gabriella (ed.): Régió és oktatás IV. Debrecen, Center for Higher Education Research and Development University of Debrecen, 2008. 209-217.Tanulmányokat folytató kismamák motivációs háttere. In: Juhász Erika (szerk.): Andragógia és közművelődés. (Acta Andragogiae et Culturae sorozat, 21.) Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2008. 129-137.Potenciális demográfiai tartalékok. Fiatalok családalapítási tervei. In: Juhász Erika (szerk.). Régió és oktatás. Debrecen, CHERD, 2006. 317-325.Felsőfokú képzésben résztvevők családtervezési attitűdjei. In: Pusztai Gabriella (szerk.).Régió és oktatás. Európai dimenziók. Debrecen, CHERD, 2005. (Társszerző: Bocsi Veronika) 183-190.Fehér folt a felnőttoktatásban: a kismamák képzése. In: Éles Csaba (szerk.) Nézőpontok és Látleletek (Acta Andragogiae et Culturae sorozat, 20.) Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2003. 31-44.KonferenciakötetTanulmányi eredményesség és professzió. In: Benedek András – Tóth Péter – Vedovatti Anildo: A munka és nevelés világa a tudományban. Budapest, MTA Pedagógiai Bizottság, 2012. 240.Hallgatók és doktoranduszok karrierképe. In: Benedek András – Tóth Péter – Vedovatti Anildo: A munka és nevelés világa a tudományban. Budapest, MTA Pedagógiai Bizottság, 2012. 98.Nemek felsőfokon. Férfiak és nők a felsőoktatásban. In: Benedek András – Tóth Péter – Vedovatti Anildo: A munka és nevelés világa a tudományban. Budapest, MTA Pedagógiai Bizottság, 2012. 97.

Willkommen auf meiner persönlichen Website: Jetzt habe ich endlich eine eigene Website, um mich und meine Erlebnisse allen Interessierten im Internet zu präsentieren. Ich habe für Euch die schönsten Fotos, Videos und Musik sowie einige interessante Informationen über mich auf dieser Flash Website zusammengestellt. Nehmt teil an meinen Erlebnissen. Viel Spaß Euer Peter Müller Wenn Euch die Website gefällt, dann schreibt mir einfach etwas in das Gästebuch. Oder Ihr nehmt über das Kontaktformular Kontakt mit mir auf. Ich schreibe auf jeden Fall zurück. [Fügen Sie hier weitere ganz persönlichen Ausführungen an]

TudományszervezésKonferenciaszervezésKutatások a pedagógusképzés és pedagógus továbbképzés területén. Opponens. XV. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2015. november 19-21.Körkép a hazai oktatáskutatásról. HuCER 2015. Szekcióvezető. Nyíregyházi Főiskola, 2015. május 28-29.Nem hagyományos tanulói csoportok a felnőttoktatásban. Szimpóziumvezető. Oktatás és nevelés – gyakorlat és tudomány. XIV. Országos Neveléstudományi Konferencia. Debrecen, 2014. november 6-8.Tanuló régiók Magyarországon: az elmélettől a valóságig. Szimpóziumvezető.XIII. Országos Neveléstudományi Konferencia absztraktkötet. Eger, MTA Pedagógiai Bizottság, 2013.Nemek felsőfokon. Férfiak és nők a felsőoktatásban. Szimpóziumvezető.XII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2012. november 8-10.Jó gyakorlatok és vidékfejlesztés. Szimpóziumvezető.Fiatalok és civilek a vidékfejlesztésben szakmai konferencia. Debrecen, 2012.11.21.Családi élet és a munka összehangolása – avagy hogyan segíti a munkavállalókat a családbarát munkahely című konferencia. SzekcióvezetőDebreceni Egyetem, 2013.04.10.Adatbányászati módszerek az oktatáskutatásban. Opponens.XII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2012. november 8-10.International Conference of Teacher Education In Central And Eastern Europe, Debrecen, DAB, 14. June 2013.Családi élet és a munka összehangolása – avagy hogyan segíti a munkavállalókat a családbarát munkahely című konferencia szervezése, DE, 2013.04.10.Lányok napja programsorozat DE, 2013.04.25.Párkapcsolati szabadegyetem 2012/13-tőlSzakmai konzultáció a felsőoktatási validációról c. műhelyvita szervezése, Debreceni Egyetem,2011.03.Útközben. Kutatás, képzés, tudomány a Nevelés- és Művelődéstudományi Doktori Programban c.konferencia szervezésében közreműködés, Debrecen, DAB Székház, 2011.06.29. Új eredmények a felsőoktatás-kutatásban c. könyvbemutató szervezése, DAB Székház, 2011.11.22.International Conference of Teacher Education In Central And Eastern Europe, Debrecen, DAB, 14June 2013.Családi élet és a munka összehangolása – avagy hogyan segíti a munkavállalókat a családbarátmunkahely című konferencia szervezése, DE, 2013.04.10.Lányok napja programsorozat DE, 2013.04.25.Párkapcsolati szabadegyetem 2012/13-tőlSzakmai konzultáció a felsőoktatási validációról c. műhelyvita szervezése, Debreceni Egyetem,2011.03.Útközben. Kutatás, képzés, tudomány a Nevelés- és Művelődéstudományi Doktori Programban c.konferencia szervezésében közreműködés, Debrecen, DAB Székház, 2011.06.29. Új eredmények a felsőoktatás-kutatásban c. könyvbemutató szervezése, DAB Székház, 2011.11.22.