Um alle Inhalte sehen zu können, benötigen Sie den aktuellen Adobe Flash Player.

KEZDŐOLDAL  TANULMÁNYOK MUNKAHELY PUBLIKÁCIÓK KUTATÁS OKTATÁS TUDOMÁNYOS KÉPZÉS TUDOMÁNY KÖZÉLET CIVIL KÖZÉLET ÖNKÉNTES MUNKA LETÖLTHETŐ PUBLIKÁCIÓK ENGLISH VERSION KEZDŐOLDAL másolt KITÜNTETÉSEK 

TUDOMÁNY KÖZÉLET

Publikációs jegyzékÖnálló könyvEngler Ágnes: Kisgyermekes nők a felsőoktatásban. Budapest, Gondolat, 2011.Engler Ágnes: Hallgatói metszetek. A felsőoktatás felnőtt tanulói. Debrecen, Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központ, 2014. KönyvfejezetekEngler, Ágnes: The attitude of students to lifelong learning from gender perspective.In: Conference proceedings. The future of education. Florence, Libreria universitaria, 2014. 462-464.Engler, Ágnes – Kovács, Edina – Chanesova, Zuzana – Błasiak, Anna – Dybowska, Ewa –Scewczuk. Katarzyna: Future professional plans of students in higher education. In: Pusztai Gabriella-Engler Ágnes: Comparative Research on Teacher Education. Ružomberok, Verbum, 2014. Engler Ágnes: A felsőoktatás részidős képzésében résztvevőinek tanulási motivációja. In: Iréne Lehoczká – Tibor Szabó – Zuzanna Vargová – Ildikó Viczayová (szerk.): Science for Education – Education for Science/Tudomány az oktatásért – oktatás a tudományért. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, 2014. 113-125.Engler Ágnes: A családi életre nevelés társadalmi értékei. In: Komlósi Piroska (szerk.): Felkészítés a családi életre és a kapcsolati kultúrára. Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan Kiadó, 2014. 11-30.Engler Ágnes: Formális tanulás felsőfokon. A részidős képzésben tanuló felnőttek sajátosságai. In: Juhász Erika (szerk.): Tanuló közösségek, közösségi tanulás. Debrecen, CHERD, 2014. 89-112.Engler Ágnes: Career Path and Private Life in the Context of Lifelong Learning. In: Gergely Angyalosi-Ákos Münnich-Gabriella Pusztai (eds.): Interdisciplinary Research in Humanities. Nitra, Constantine the Phiosopher University in Nitra, Faculty of Central European Studies, 2013. 119-133.Engler Ágnes: Mothers as part-ime Students in Higher Education. In: Erika Juhász (ed.): Education in Transition. Dubnica nad Váhom, Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, Slovakia, 2012. 42-52.The Attitude of Men and Women in Higher Education to Life-Long Learning. In: Zoltán Györgyi & Zoltán Nagy (eds.): Students in a Cross-Border Region Higher Education for Regional Social Cohesion. Oradea, University of Oradea Press, 97-107.Gyermekkel abszolválva. Családos hallgatók tanulmányi életpályája. In: Puskás-Vajda Zsuzsa-Bán Judit-Lisznyai Sándor: Kapcsolataink (védő)hálójában. Budapest, Felsőoktatási Tanácsadó Egyesület, 2013. 41-53.Nem szokványos tanulmányi utak és igények a felsőoktatásban. In: Andl Helga - Molnár-Kovács Zsófia (szerk.): Iskola a társadalmi térben és időben 2011-2012. I. kötet. Pécs, Pécsi Tudományegyetem „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola 2013. 65-75.Az intézményi tanulás eredményessége és minősége, különös tekintettel a nem hagyományos hallgatókra. Andl Helga - Molnár-Kovács Zsófia (szerk.): Iskola a társadalmi térben és időben. 2011-2012. II. kötet. Pécs, Pécsi Tudományegyetem „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola 2013. 187-200. (Társszerzők: Dusa Ágnes Réka – Huszti Anett – Kardos Katalin – Kovács Edina)Engler Ágnes: Fiatal értelmiségiek művelődési magatartása. In: Buda András-Kiss Endre (szerk.): Interdiszciplináris pedagógia, és a felsőoktatás alakváltozásai. Debrecen, Kiss Árpád Archívum könyvsorozata – Neveléstudományok Intézete, 2012. 138-151. (Társszerző: Németh Nóra Veronika)A felsőoktatásban részt vevő hallgatók sajátosságai a társadalmi nemek mentén. In: Kozma Tamás-Perjés István (szerk.): Új kutatások a neveléstudományokban. Budapest, Aula Kiadó, 2012. 273-284. (Társszerző: Fényes Hajnalka)Gyöngyi Bujdosó-Ágnes Engler-Hajnalka Fényes-Zsuzsanna Tornyi: Gender Differences in Higher Education in the “Partium” Region. In: Gabriella Pusztai & Adrian Hatos (eds.): Higher Education for Regional Social Cohesion. Budapest, HERA, 2012. 134-163.„Üzenet egykori iskolámba”: tanárjelöltek a pedagógushivatásról. In: Pusztai Gabriella – Fenyő Imre – Engler Ágnes: A tanárok tanárának lenni. Tanulmányok Szabó László Tamás 70. születésnapjára. Debrecen, CHERD, 2012. 73-87.Doktori képzés társadalomkutató szemmel. In: Pusztai Gabriella – Németh Nóra Veronika (szerk.): Útközben. Debrecen, CHERD-Hungary, 2011. 33-51. (Társzerző: Fényes Hajnalka)A gyermekgondozási időszakban szerzett diploma hatása a szakmai mobilitásra.In: Kozma Tamás – Perjés István (szerk.): Új kutatások a neveléstudományokban. Többnyelvűség és multikulturalitás. Budapest, Aula Kiadó, 2010. 247-256.A felnőttkori tanulás közösségi hozadéka. In: Juhász Erika – Szabó Irma (szerk.): Nemzetnevelés – felnőttnevelés – közművelődés. Debrecen, Csokonai Kiadó-Debreceni Egyetem, 2010. 170-176.A tanulási beruházások háttere egy inaktív csoport esetében. In: Kozma Tamás-Ceglédi Tímea (szerk.): Régió és oktatás: A Partium esete. (Régió és oktatás VII.) Debrecen, CHERD-Hungary, 2010. 222-227.A tudás karbantartásának eredményessége felnőttkorban. In: Buda András-Kiss Edre (szerk.): Interdiszciplináris pedagógia, tanárok, értelmiségiek. Debrecen, Kiss Árpád Archívum könyvsorozata – Neveléstudományok Intézete, 2010. 259-267.Levelező tagozatos hallgatók tanuláshoz való viszonya. In: Fenyő Imre – Rébay Magdolna (szerk.): Felszántatlan területeken. Tanulmányok Brezsnyánszky László 65. születésnapjára. Debrecen, Csokonai Kiadó, 2010. 270-281.A felsőfokú tanulmányok szerepe a munkaerő-piaci reintegrációban. In: Juhász Erika (szerk.): Harmadfokú képzés, felnőttképzés és regionalizmus. Régió és oktatás V. Debrecen, CHERD, 2010. 328-333.A tanulás megjelenési formái a gyermekgondozási szabadság alatt. In: Forray R. Katalin – Juhász Erika (szerk.): Nonformális – informális – autonóm tanulás. Debrecen, Debreceni Egyetem, 2009. 258-265.A felsőfokú tanulmányok szerepe a szándékolt karriertörésben. In: Bajusz Bernadett et al. (szerk.): Professori Salutem. Tanulmányok a 70 éves Kozma Tamás tiszteletére. Debrecen, CHERD, 2009. 295-305.Motivációs hatások a levelező tagozat hallgatóinak tanulásában. In: Kiss Endre-Buda András: Interdiszciplináris pedagógia és az eredményesség akadályai. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2008. 48-58. (Társszerző: Fekete Ilona Dóra)”Two are better than one?” – Youth’s Family Founding Intentions in Accordance with their Religiosity. (Co-author: Tornyi, Zsuzsa) In: Pusztai, Gabriella (ed.): Régió és oktatás IV. Debrecen, Center for Higher Education Research and Development University of Debrecen, 2008. 209-217.Tanulmányokat folytató kismamák motivációs háttere. In: Juhász Erika (szerk.): Andragógia és közművelődés. (Acta Andragogiae et Culturae sorozat, 21.) Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2008. 129-137.Potenciális demográfiai tartalékok. Fiatalok családalapítási tervei. In: Juhász Erika (szerk.). Régió és oktatás. Debrecen, CHERD, 2006. 317-325.Felsőfokú képzésben résztvevők családtervezési attitűdjei. In: Pusztai Gabriella (szerk.).Régió és oktatás. Európai dimenziók. Debrecen, CHERD, 2005. (Társszerző: Bocsi Veronika) 183-190.Fehér folt a felnőttoktatásban: a kismamák képzése. In: Éles Csaba (szerk.) Nézőpontok és Látleletek (Acta Andragogiae et Culturae sorozat, 20.) Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2003. 31-44.KonferenciakötetTanulmányi eredményesség és professzió. In: Benedek András – Tóth Péter – Vedovatti Anildo: A munka és nevelés világa a tudományban. Budapest, MTA Pedagógiai Bizottság, 2012. 240.Hallgatók és doktoranduszok karrierképe. In: Benedek András – Tóth Péter – Vedovatti Anildo: A munka és nevelés világa a tudományban. Budapest, MTA Pedagógiai Bizottság, 2012. 98.Nemek felsőfokon. Férfiak és nők a felsőoktatásban. In: Benedek András – Tóth Péter – Vedovatti Anildo: A munka és nevelés világa a tudományban. Budapest, MTA Pedagógiai Bizottság, 2012. 97.

Willkommen auf meiner persönlichen Website: Jetzt habe ich endlich eine eigene Website, um mich und meine Erlebnisse allen Interessierten im Internet zu präsentieren. Ich habe für Euch die schönsten Fotos, Videos und Musik sowie einige interessante Informationen über mich auf dieser Flash Website zusammengestellt. Nehmt teil an meinen Erlebnissen. Viel Spaß Euer Peter Müller Wenn Euch die Website gefällt, dann schreibt mir einfach etwas in das Gästebuch. Oder Ihr nehmt über das Kontaktformular Kontakt mit mir auf. Ich schreibe auf jeden Fall zurück. [Fügen Sie hier weitere ganz persönlichen Ausführungen an]

Hazai tudományos közélet Országos Tudományos Diákköri Konferencia 13. szekció ügyvezető titkára, 2013-2015Magyar Tudományos Akadémia köztestületének tagja 2010-tőlMTA Pedagógiai Bizottságának Nevelésszociológiai Albizottsága, tag, 2011-tőlMagyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete (Hungarian Educational Research Association), elnökségi tag 2016-ban, vezetőségi tag 2016-tól, tag 2012-tőlDoktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete, elnökségi tag, 2014-tőlSzociálpolitikai Szemle, szerkesztőbizottság tagja, 2015-tőlOktató és meghirdetett témavezető a DE Neveléstudományi Doktori Programjában 2013-tólDoktori eseményeken opponens vagy bizottsági tag A DE Tanárképzési Kollégium tagja 2017-tőlTanárképzési Kollégium Beiskolázási Albizottság, tag, Debreceni Egyetem, 2015-2017Népesedési kerekasztal Családi életre nevelés pedagógusképzés munkacsoport tagja, 2012-2013Családi életre nevelés szakmai fórum tagja, EMMI, 2015-tőlA Kopp – Skrabski Díj zsűrijének elnöke 2017-tőlOrszágos Tudományos Diákköri Konferencia bírálati bizottság tagja, 2011-től Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok pályázatainak felkért bírálója, 2011-2014Zsűritag: Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Program, DETEP Konferencia DE 2014., Nemzeti Kiválóság Program zsűritag, 2018.TDK tehetséggondozó táborok és műhelyek rendszeres előadója 2011-től A DE BTK NI és az Életvonal Alapítvány pályázatában kiírt pályaművek értékelése 2011, 2012.Előadói felkérések tudományos ismeretterjesztő programokonPárkapcsolati szabadegyetem (Debreceni Egyetem) rendszeres előadója 2014-től (évente két alkalomCsalád és karrier előadássorozat (Semmelweis Egyetem) előadója és kerekasztal-beszélgetés résztvevője, 2011, 2014, 2017Boldogságkeresés útja könyvbemutató, kerekasztal-beszélgetés résztvevője. Debrecen, 2016,2017Fiúkat nevelünk, lányokat nevelünk (Könyvrecenzió és szerzői moderálás). A világ női szemmel c. szimpózium, Debrecen, 2016. Házasságban vagy azon kívül? DEMEK Párkapcsolati klub meghívott vezetője, 2016.Kényszerszinglik c. film ankétjának moderálása, 2016. (Debreceni RK Egyetemi Lelkészség, beszélgetőtárs: Skrabski Fruzsina rendező, Berényi András pszichológus)Szülők iskolájának vezetése, Szent László Domonkos Plébánia, 2016.Munka – család egyensúly konferencia, MTA, Felsőoktatási kerekasztal résztvevője, 2016. Női szerepek a családban. Beszélgetés vezetése, DEMEK Anyahajó klub, 2015.Iskolai közösségi szolgálat szakmai fórum, előadója, OFI, Budapest, 2015. Tudományos események szervezéseTudomány a családbarát szemlélet formálásáért konferencia szervezése, Debreceni Egyetem, 2019.03.27.Családbarát egyetem workshop szervezése, Debreceni Egyetem, 2019.03.27.A Debreceni Egyetem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központjának új kutatási eredményei. Könyvbemutató, Magyar Tudomány Ünnepe, DE, 2018.11.21.Karácsony Sándor pedagógiája. Előadások a százéves debreceni pedagógia köszöntésére. Magyar Tudomány Ünnepe, Debrecen, DAB Székház 2017. november 29. Múlt és jelen a neveléstudományokban. Könyvbemutató. Magyar Tudomány Ünnepe, Debrecen, DAB Székház, 2017.11.15.A boldogságkeresés útjai könyvbemutató és kerekasztal-beszélgetés szervezése 2016.12.16.A boldogságkeresés útjai könyvbemutató és kerekasztal-beszélgetés szervezése és moderátora 2017.06.09.Edukacja XXI wieku - zagrożenia, problemy i perspektywy doby globalnej. Akadeima Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Pułtusku, 2017.05.13. (tudományos bizottság tagja)Látlelet az oktatásról a XXI. század elején- könyvbemutató és kerekasztal-beszélgetés a Partiumi Keresztény Egyetemen c. könyvbemutató társszervezője, 2016. január 25.Új eredmények a neveléstudományokban c. könyvbemutató szervezése, 2015. november 25. Debreceni EgyetemInternational Conference of Teacher Education In Central And Eastern Europe, Debrecen, DAB, 14 June 2013 - főszervezőCsaládi élet és a munka összehangolása – avagy hogyan segíti a munkavállalókat a családbarát munkahely című konferencia szervezése, DE 2013.04.10.Lányok napja programsorozat DE 2013.04.25.Párkapcsolati szabadegyetem folyamatosan 2012/13-tőlSzakmai konzultáció a felsőoktatási validációról c. műhelyvita szervezése, Debreceni Egyetem, 2011.03.Útközben. Kutatás, képzés, tudomány a Nevelés- és Művelődéstudományi Doktori Programban c. konferencia szervezésében közreműködés, Debrecen, DAB Székház, 2011.06.29. Új eredmények a felsőoktatás-kutatásban c. könyvbemutató szervezése, DAB Székház, 2011.11.22. Tudományszervezés1. Szimpózium vezetése tudományos konferencián: XVIII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, ELTE, 2018. november 8-10.XVII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Nevelés a családban, oktatás a családról Nyíregyháza, 2017. november 09-11.HuCer konferencia. Családi erőforrások és szerepek. Innováció, kutatás, pedagógusok. Budapest, ELTE PPK, 2017.05.25-26.XVI. Országos Neveléstudományi Konferencia. Oktatás és nevelés – gyakorlat és tudomány. Szeged, Szegedi Tudományegyetem, 2016. november 17-19.XIV. Országos Neveléstudományi Konferencia. Debrecen, 2014. november 6-8. XIII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Tanuló régiók Magyarországon: az elmélettől a valóságig., Eger, 2013.XII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2012. november 8-10.Fiatalok és civilek a vidékfejlesztésben szakmai konferencia. Debrecen, 2012.11.21.2.Szekció vezetése tudományos konferencián:XVII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Felsőoktatás – hallgatók. Nyíregyháza, 2017. november 09-11.XVI. Országos Neveléstudományi Konferencia. Oktatás és nevelés – gyakorlat és tudomány. Szeged, Szegedi Tudományegyetem, 2016. november 17-19.A népműveléstől a közösségi művelődésig. Debrecen, 2016.06.16-17.Körkép a hazai oktatáskutatásról. HuCER 2015. Nyíregyházi Főiskola, 2015. május 28-29.Családi élet és a munka összehangolása – avagy hogyan segíti a munkavállalókat a családbarát munkahely című konferencia, Debreceni Egyetem, 2013.04.10.3.Felkért opponens tudományos konferencián: XVI. Országos Neveléstudományi Konferencia. Oktatás és nevelés – gyakorlat és tudomány. Szeged, Szegedi Tudományegyetem, 2016. november 17-19.XV. Országos Neveléstudományi Konferencia. Kutatások a pedagógusképzés és pedagógus továbbképzés területén., Budapest, 2015. november 19-21.XII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Adatbányászati módszerek az oktatáskutatásban (helyettes opponens). Budapest, 2012. november 8-10.Nemzetközi tudományos közélet 1.Journal of Technology and Information Education, szerkesztőbizottság tagja, 2014-től2.Horyzonty Wychowania szerkesztőbizottsági tagja 2017 májusától3.European Educational Research Association, elnökségi tag 2016-ban4.Teacher Education Central European Research Network (TECERN) nemzetközi szakmai hálózat kiépítése és működtetése 2012-től5.Szakmai lektori munka angol nyelvű folyóiratokban: Journal of Preschool and Elementary School Education (2014), Hungarian Educational Research Journal (2012)6.Identity in Culture. Limanowa, PL, 2017.10.19. szakmai bizottság tagja7.Edukacja XXI wieku - zagrożenia, problemy i perspektywy doby globalnej. Akadeima Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Pułtusku, 2017.05.13. szakmai bizottság tagjaSzakmai lektori munka monográfiában: Kopp Mária-Skrabski Árpád: Boldogságkeresés útjai. Budapest, Heti Válasz Kiadó, 2016.szerkesztett kötetben: Pusztai Gabriella (szerk.): Hátrányos helyzetű tanulók továbbtanulását támogató tényezők. Budapest, Wáli István Református Cigány Szakkollégium, 2018.Tóth Dorina Anna (szerk.): az oktatás gazdagságatanulmányok. Polónyi istván tiszteletére. Debrecen, CHERD, 2018.Kocsis Imre (szerk.): Módszertani gyakorlatok a mérnökképzésben. Debrecen, Debreceni Egyetem, 2018.Tóth Péter – Holik Ildikó (szerk.): Pedagógusok, tanulók, iskolák. Új kutatások a neveléstudományokban 2015, valamint az Új kutatások a neveléstudományban és a HuCer tanulmánykötet-sorozatokban magyar nyelvű folyóiratokban: Kapocs, Educatio, Acta Academiae Paedagogicae Agriensis, Felnőttképzési Szemle, Acta Medicinae et Sociologica, Hungarian Educational Research Journalkülföldi folyóiratban: Journal of Preschool and Elementary School EducationTudományos eredmények bemutatása a médiábanRendszeres nyilatkozatok országos és helyi médiumoknak a kutatási tevékenység és eredmények ismertetése céljából. Többek között: Televízió: M1, Duna Tv, Pax Tv, ATV, DTV, Alföld TVRádió: Kossuth Rádió, Karc FM, Láncíd Rádió, InfoRádió, Campus Rádió, Debrecen RádióNyomtatott vagy online sajtó: Magyar Hírlap, Hír24, Mandiner, Jövő Nemzedéke, Családháló, Dehír