Um alle Inhalte sehen zu können, benötigen Sie den aktuellen Adobe Flash Player.

KEZDŐOLDAL  SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ PUBLIKÁCIÓK ÖNÁLLÓ KÖTET KÖNYVFEJEZETEK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATCIKK RECENZIÓ, CIKK KONFERENCIAKÖTET KONFERENCIÁK KUTATÁSI TEVÉKENYSÉG OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG BA KÉPZÉS MA KÉPZÉS PhD KÉPZÉS TANÁR KÉPZÉS TUDOMÁNY SZERVEZÉS KONFERENCIASZERVEZÉS DOKTORI KÉPZÉS TEHETSÉGGONDOZÁS LEKTORI MUNKA BIZOTTSÁGI MUNKA KÖNYVAJÁNLÓ KÖNYVAJÁNLÓ KÖNYVAJÁNLÓ-II ÖNKÉNTES MUNKA LETÖLTHETŐ PUBLIKÁCIÓK ENGLISH VERSION KEZDŐOLDAL másolt KITÜNTETÉSEK 

RECENZIÓ, CIKK

Cikkek, recenziókEngler Ágnes: Fiatal felnőtt nők a felnőttoktatásban. Felnőttképzési Szemle 5. 2011/1-2. 60-62.Engler Ágnes: Pink education. Fényes Hajnalka: A nemi sajátosságok különbségének vizsgálata az oktatásban. A nők hátrányának felszámolódása? Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2010. Szociológiai Szemle 2011/2.Engler Ágnes: Regionalitás és oktatás. Debreceni Szemle 2005/3. 469-471. Engler Ágnes: Fészekrakás vagy karrierépítés? Az egyetemi és főiskolai hallgatók jövőtervei. Egyetemi Élet 2006. március 44/8. 18. Kozma Tamás-Perjés István (szerk.): Új utak a neveléstudományokban. Budapest, 2011. (szerkesztői munkatárs)Kozma Tamás: Az összehasonlító neveléstudomány alapjai. Budapest, Új Mandátum Kiadó, 2006. (szöveggondozás)Demográfiai kihívások, Társadalmi kihívások, A felnőttoktatás átalakulása című fejezetek feladatgyűjteményeinek kidolgozása. In: Kozma Tamás. Az összehasonlító neveléstudomány alapjai. Budapest, Új Mandátum Kiadó, 2006. Joseph Zajda: Élethosszig tartó tanulás és felnőttoktatás: Oroszország találkozása a nyugattal. (Fordítás). In: Mark Bray-Tóth Péter (szerk.). Összehasonlító pedagógia. Folytatódó hagyományok, új kihívások, új paradigmák. Budapest, Magyar Pedagógiai Társaság, 2006. 112-135.