Um alle Inhalte sehen zu können, benötigen Sie den aktuellen Adobe Flash Player.

KEZDŐOLDAL  SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ PUBLIKÁCIÓK ÖNÁLLÓ KÖTET KÖNYVFEJEZETEK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATCIKK RECENZIÓ, CIKK KONFERENCIAKÖTET KONFERENCIÁK KUTATÁSI TEVÉKENYSÉG OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG BA KÉPZÉS MA KÉPZÉS PhD KÉPZÉS TANÁR KÉPZÉS TUDOMÁNY SZERVEZÉS KONFERENCIASZERVEZÉS DOKTORI KÉPZÉS TEHETSÉGGONDOZÁS LEKTORI MUNKA BIZOTTSÁGI MUNKA KÖNYVAJÁNLÓ KÖNYVAJÁNLÓ KÖNYVAJÁNLÓ-II ÖNKÉNTES MUNKA LETÖLTHETŐ PUBLIKÁCIÓK ENGLISH VERSION KEZDŐOLDAL másolt KITÜNTETÉSEK 

ÖNÁLLÓ KÖTET

KönyvfejezetekEngler, Ágnes: The attitude of students to lifelong learning from gender perspective. In: Conference proceedings. The future of education. Florence, Libreria universitaria, 2014. 462-464.Engler, Ágnes – Kovács, Edina – Chanesova, Zuzana – Błasiak, Anna – Dybowska, Ewa –Scewczuk. Katarzyna: Future professional plans of students in higher education. In: Pusztai Gabriella-Engler Ágnes: Comparative Research on Teacher Education. Ružomberok, Verbum, 2014. Engler Ágnes: A felsőoktatás részidős képzésében résztvevőinek tanulási motivációja. In: Iréne Lehoczká – Tibor Szabó – Zuzanna Vargová – Ildikó Viczayová (szerk.): Science for Education – Education for Science/Tudomány az oktatásért – oktatás a tudományért. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, 2014. 113-125.Engler Ágnes: A családi életre nevelés társadalmi értékei. In: Komlósi Piroska (szerk.): Felkészítés a családi életre és a kapcsolati kultúrára. Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan Kiadó, 2014. 11-30.Engler Ágnes: Formális tanulás felsőfokon. A részidős képzésben tanuló felnőttek sajátosságai. In: Juhász Erika (szerk.): Tanuló közösségek, közösségi tanulás. Debrecen, CHERD, 2014. 89-112.Engler Ágnes: Career Path and Private Life in the Context of Lifelong Learning. In: Gergely Angyalosi - Ákos Münnich - Gabriella Pusztai (eds.): Interdisciplinary Research in Humanities. Nitra, Constantine the Phiosopher University in Nitra, Faculty of Central European Studies, 2013. 119-133.Engler Ágnes: Mothers as part-ime Students in Higher Education. In: Erika Juhász (ed.): Education in Transition. Dubnica nad Váhom, Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, Slovakia, 2012. 42-52.Engler, Ágnes: The Attitude of Men and Women in Higher Education to Life-Long Learning. In: Zoltán Györgyi - Zoltán Nagy (eds.): Students in a Cross-Border Region Higher Education for Regional Social Cohesion. Oradea, University of Oradea Press, 97-107.Engler Ágnes: Gyermekkel abszolválva. Családos hallgatók tanulmányi életpályája. In: Puskás-Vajda Zsuzsa-Bán Judit-Lisznyai Sándor: Kapcsolataink (védő)hálójában. Budapest, Felsőoktatási Tanácsadó Egyesület, 2013. 41-53.Engler Ágnes: Nem szokványos tanulmányi utak és igények a felsőoktatásban. In: Andl Helga - Molnár-Kovács Zsófia (szerk.): Iskola a társadalmi térben és időben 2011-2012. I. kötet. Pécs, Pécsi Tudományegyetem „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola 2013. 65-75.Engler Ágnes: Az intézményi tanulás eredményessége és minősége, különös tekintettel a nem hagyományos hallgatókra. Andl Helga - Molnár-Kovács Zsófia (szerk.): Iskola a társadalmi térben és időben. 2011-2012. II. kötet. Pécs, Pécsi Tudományegyetem „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola 2013. 187-200. (Társszerzők: Dusa Ágnes Réka – Huszti Anett – Kardos Katalin – Kovács Edina)Engler Ágnes: Fiatal értelmiségiek művelődési magatartása. In: Buda András-Kiss Endre (szerk.): Interdiszciplináris pedagógia, és a felsőoktatás alakváltozásai. Debrecen, Kiss Árpád Archívum könyvsorozata – Neveléstudományok Intézete, 2012. 138-151. (Társszerző: Németh Nóra Veronika)Engler Ágnes: A felsőoktatásban részt vevő hallgatók sajátosságai a társadalmi nemek mentén. In: Kozma Tamás-Perjés István (szerk.): Új kutatások a neveléstudományokban. Budapest, Aula Kiadó, 2012. 273-284. (Társszerző: Fényes Hajnalka)Gyöngyi Bujdosó - Ágnes Engler - Hajnalka Fényes - Zsuzsanna Tornyi: Gender Differences in Higher Education in the “Partium” Region. In: Gabriella Pusztai & Adrian Hatos (eds.): Higher Education for Regional Social Cohesion. Budapest, HERA, 2012. 134-163.„Üzenet egykori iskolámba”: tanárjelöltek a pedagógushivatásról. In: Pusztai Gabriella – Fenyő Imre – Engler Ágnes: A tanárok tanárának lenni. Tanulmányok Szabó László Tamás 70. születésnapjára. Debrecen, CHERD, 2012. 73-87.Engler Ágnes - Fényes Hajnalka: Doktori képzés társadalomkutató szemmel. In: Pusztai Gabriella – Németh Nóra Veronika (szerk.): Útközben. Debrecen, CHERD-Hungary, 2011. 33-51. Engler Ágnes: A gyermekgondozási időszakban szerzett diploma hatása a szakmai mobilitásra. In: Kozma Tamás – Perjés István (szerk.): Új kutatások a neveléstudományokban. Többnyelvűség és multikulturalitás. Budapest, Aula Kiadó, 2010. 247-256.Engler Ágnes: A felnőttkori tanulás közösségi hozadéka. In: Juhász Erika – Szabó Irma (szerk.): Nemzetnevelés – felnőttnevelés – közművelődés. Debrecen, Csokonai Kiadó-Debreceni Egyetem, 2010. 170-176.Engler Ágnes: A tanulási beruházások háttere egy inaktív csoport esetében. In: Kozma Tamás-Ceglédi Tímea (szerk.): Régió és oktatás: A Partium esete. (Régió és oktatás VII.) Debrecen, CHERD-Hungary, 2010. 222-227.Engler Ágnes: A tudás karbantartásának eredményessége felnőttkorban. In: Buda András-Kiss Edre (szerk.): Interdiszciplináris pedagógia, tanárok, értelmiségiek. Debrecen, Kiss Árpád Archívum könyvsorozata – Neveléstudományok Intézete, 2010. 259-267.Engler Ágnes: Levelező tagozatos hallgatók tanuláshoz való viszonya. In: Fenyő Imre – Rébay Magdolna (szerk.): Felszántatlan területeken. Tanulmányok Brezsnyánszky László 65. születésnapjára. Debrecen, Csokonai Kiadó, 2010. 270-281.Engler Ágnes: A felsőfokú tanulmányok szerepe a munkaerő-piaci reintegrációban. In: Juhász Erika (szerk.): Harmadfokú képzés, felnőttképzés és regionalizmus. Régió és oktatás V. Debrecen, CHERD, 2010. 328-333.Engler Ágnes: A tanulás megjelenési formái a gyermekgondozási szabadság alatt. In: Forray R. Katalin – Juhász Erika (szerk.): Nonformális – informális – autonóm tanulás. Debrecen, Debreceni Egyetem, 2009. 258-265.Engler Ágnes: A felsőfokú tanulmányok szerepe a szándékolt karriertörésben. In: Bajusz Bernadett et al. (szerk.): Professori Salutem. Tanulmányok a 70 éves Kozma Tamás tiszteletére. Debrecen, CHERD, 2009. 295-305.Engler Ágnes: Motivációs hatások a levelező tagozat hallgatóinak tanulásában. In: Kiss Endre-Buda András: Interdiszciplináris pedagógia és az eredményesség akadályai. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2008. 48-58. (Társszerző: Fekete Ilona Dóra)Engler, Ágnes - Tornyi, Zsuzsa: ”Two are better than one?” – Youth’s Family Founding Intentions in Accordance with their Religiosity. In: Pusztai, Gabriella (ed.): Régió és oktatás IV. Debrecen, Center for Higher Education Research and Development University of Debrecen, 2008. 209-217.Engler Ágnes: Tanulmányokat folytató kismamák motivációs háttere. In: Juhász Erika (szerk.): Andragógia és közművelődés. (Acta Andragogiae et Culturae sorozat, 21.) Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2008. 129-137.Engler Ágnes: Potenciális demográfiai tartalékok. Fiatalok családalapítási tervei. In: Juhász Erika (szerk.). Régió és oktatás. Debrecen, CHERD, 2006. 317-325.Engler Ágnes: Felsőfokú képzésben résztvevők családtervezési attitűdjei. In: Pusztai Gabriella (szerk.).Régió és oktatás. Európai dimenziók. Debrecen, CHERD, 2005. (Társszerző: Bocsi Veronika) 183-190.Engler Ágnes: Fehér folt a felnőttoktatásban: a kismamák képzése. In: Éles Csaba (szerk.) Nézőpontok és Látleletek (Acta Andragogiae et Culturae sorozat, 20.) Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2003. 31-44.

Engler Ágnes: Kisgyermekes nők a felsőoktatásban. Budapest, Gondolat, 2011. Engler Ágnes: Hallgatói metszetek. A felsőoktatás felnőtt tanulói. Debrecen, CHERD, 2014.Gabriella Pusztai, Agnes Engler and Ibolya Revák Markóczi: Development of Teacher Calling in Higher Education. Nagyvárad – Budapest, Partium Könyvkiadó – Personal Problems Solution – Új Mandátum Könyvkiadó, 2015.Gabriella Pusztai - Agnes Engler: Comparative Research on Teacher Education. Ružomberok, Verbum, 2014. Gabriella Pusztai - Agnes Engler: Teacher Education Case Studies in Comparative Perspective. Debrecen, CHERD, 2014. Pusztai Gabriella – Fenyő Imre – Engler Ágnes: A tanárok tanárának lenni. Tanulmányok Szabó László Tamás 70. születésnapjára. Debrecen, CHERD, 2012.

ÖNÁLLÓ KÖTET