Um alle Inhalte sehen zu können, benötigen Sie den aktuellen Adobe Flash Player.

KEZDŐOLDAL  TANULMÁNYOK MUNKAHELY PUBLIKÁCIÓK KUTATÁS OKTATÁS TUDOMÁNYOS KÉPZÉS TUDOMÁNY KÖZÉLET CIVIL KÖZÉLET ÖNKÉNTES MUNKA LETÖLTHETŐ PUBLIKÁCIÓK ENGLISH VERSION KEZDŐOLDAL másolt KITÜNTETÉSEK 

LETÖLTHETŐ PUBLIKÁCIÓK

Engler Ágnes – Fényes Hajnalka: Doktori képzés társadalomkutató szemmel. In: Pusztai Gabriella – Németh Nóra Veronika (szerk.): Útközben. Debrecen, CHERD-Hungary, 2011. 33-51. Bujdosó, Gyöngyi - Engler, Ágnes - Fényes, Hajnalka - Tornyi, Zsuzsa: Gender Differences in Higher Education in the “Partium” Region. In: Higher Education for Social Cohesion – Cooperative Research and Development in a Cross-border area (HURO/0901/2.2.2.). Debrecen, 2011.Engler Ágnes: Kisgyermeket nevelő hallgatók felsőfokú tanulmányainak vizsgálata. Debreceni Szemle, 19. 2011/2. 243-256.Engler Ágnes: A felsőfokú tanulmányok hatása a munkaerő-piaci reintegrációra. Educatio, 19. 2010/2. 305-314.Engler Ágnes: Levelező tagozatos hallgatók tanuláshoz való viszonya. In: Fenyő Imre – Rébay Magdolna (szerk.): Felszántatlan területeken. Tanulmányok Brezsnyánszky László 65. születésnapjára. Debrecen, Csokonai Kiadó, 2010. 270-281.Engler Ágnes: A családi háttér szerepe a felsőfokú továbbtanulásban. Iskolakultúra, 20. 2010/10. 28-38.Engler Ágnes: A felsőfokú tanulmányokat folytató kismamák tanulási attitűdjéről. Educatio, 16. 2007/4. 687-695.Engler Ágnes – Nagy Zsuzsa Eszter: Egyetemi és főiskolai hallgatók jövőképe egy regionális kutatás alapján. Educatio, 15. 2006/1. 163-189. Bocsi Veronika – Engler Ágnes: Felsőfokú képzésben résztvevők családtervezési attitűdjei. In: Pusztai Gabriella (szerk.). Régió és oktatás. Európai dimenziók. Debrecen, CHERD, 2005. 183-190.

Engler Ágnes: Tanulmányi pályafutás a magánéleti tervek tükrében. Új Pedagógiai Szemle 2011/11-12. 173-183Engler Ágnes: „Üzenet egykori iskolámba”: tanárjelöltek a pedagógushivatásról. In: Pusztai Gabriella – Fenyő Imre – Engler Ágnes: A tanárok tanárának lenni. Tanulmányok Szabó László Tamás 70. születésnapjára. Debrecen, CHERD, 2012. 73-87.

Career Path and Private Life in the Context of Lifelong Learning. In: Gergely Angyalosi-Ákos Münnich-Gabriella Pusztai (eds.): Interdisciplinary Research in Humanities. Nitra, Constantine the Phiosopher University in Nitra, Faculty of Central European Studies, 2013. 119-133Engler Ágnes – Dusa Ágnes Réka – Huszti Anett – Kardos Katalin – Kovács Edina: Az intézményi tanulás eredményessége és minősége, különös tekintettel a nem hagyományos hallgatókra. Andl Helga - Molnár-Kovács Zsófia (szerk.): Iskola a társadalmi térben és időben. 2011-2012. II. kötet. Pécs, Pécsi Tudományegyetem „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola 2013. 187-200.Tanulási döntések és tanulási motívumok regionális vizsgálatok alapján. Educatio 2013/1. 22. évf. 81-89.