Um alle Inhalte sehen zu können, benötigen Sie den aktuellen Adobe Flash Player.

KEZDŐOLDAL  SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ PUBLIKÁCIÓK ÖNÁLLÓ KÖTET KÖNYVFEJEZETEK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATCIKK RECENZIÓ, CIKK KONFERENCIAKÖTET KONFERENCIÁK KUTATÁSI TEVÉKENYSÉG OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG BA KÉPZÉS MA KÉPZÉS PhD KÉPZÉS TANÁR KÉPZÉS TUDOMÁNY SZERVEZÉS KONFERENCIASZERVEZÉS DOKTORI KÉPZÉS TEHETSÉGGONDOZÁS LEKTORI MUNKA BIZOTTSÁGI MUNKA KÖNYVAJÁNLÓ KÖNYVAJÁNLÓ KÖNYVAJÁNLÓ-II ÖNKÉNTES MUNKA LETÖLTHETŐ PUBLIKÁCIÓK ENGLISH VERSION KEZDŐOLDAL másolt KITÜNTETÉSEK 

KUTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Publikációs jegyzékÖnálló könyvEngler Ágnes: Kisgyermekes nők a felsőoktatásban. Budapest, Gondolat, 2011.Engler Ágnes: Hallgatói metszetek. A felsőoktatás felnőtt tanulói. Debrecen, Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központ, 2014. KönyvfejezetekEngler, Ágnes: The attitude of students to lifelong learning from gender perspective.In: Conference proceedings. The future of education. Florence, Libreria universitaria, 2014. 462-464.Engler, Ágnes – Kovács, Edina – Chanesova, Zuzana – Błasiak, Anna – Dybowska, Ewa –Scewczuk. Katarzyna: Future professional plans of students in higher education. In: Pusztai Gabriella-Engler Ágnes: Comparative Research on Teacher Education. Ružomberok, Verbum, 2014. Engler Ágnes: A felsőoktatás részidős képzésében résztvevőinek tanulási motivációja. In: Iréne Lehoczká – Tibor Szabó – Zuzanna Vargová – Ildikó Viczayová (szerk.): Science for Education – Education for Science/Tudomány az oktatásért – oktatás a tudományért. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, 2014. 113-125.Engler Ágnes: A családi életre nevelés társadalmi értékei. In: Komlósi Piroska (szerk.): Felkészítés a családi életre és a kapcsolati kultúrára. Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan Kiadó, 2014. 11-30.Engler Ágnes: Formális tanulás felsőfokon. A részidős képzésben tanuló felnőttek sajátosságai. In: Juhász Erika (szerk.): Tanuló közösségek, közösségi tanulás. Debrecen, CHERD, 2014. 89-112.Engler Ágnes: Career Path and Private Life in the Context of Lifelong Learning. In: Gergely Angyalosi-Ákos Münnich-Gabriella Pusztai (eds.): Interdisciplinary Research in Humanities. Nitra, Constantine the Phiosopher University in Nitra, Faculty of Central European Studies, 2013. 119-133.Engler Ágnes: Mothers as part-ime Students in Higher Education. In: Erika Juhász (ed.): Education in Transition. Dubnica nad Váhom, Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, Slovakia, 2012. 42-52.The Attitude of Men and Women in Higher Education to Life-Long Learning. In: Zoltán Györgyi & Zoltán Nagy (eds.): Students in a Cross-Border Region Higher Education for Regional Social Cohesion. Oradea, University of Oradea Press, 97-107.Gyermekkel abszolválva. Családos hallgatók tanulmányi életpályája. In: Puskás-Vajda Zsuzsa-Bán Judit-Lisznyai Sándor: Kapcsolataink (védő)hálójában. Budapest, Felsőoktatási Tanácsadó Egyesület, 2013. 41-53.Nem szokványos tanulmányi utak és igények a felsőoktatásban. In: Andl Helga - Molnár-Kovács Zsófia (szerk.): Iskola a társadalmi térben és időben 2011-2012. I. kötet. Pécs, Pécsi Tudományegyetem „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola 2013. 65-75.Az intézményi tanulás eredményessége és minősége, különös tekintettel a nem hagyományos hallgatókra. Andl Helga - Molnár-Kovács Zsófia (szerk.): Iskola a társadalmi térben és időben. 2011-2012. II. kötet. Pécs, Pécsi Tudományegyetem „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola 2013. 187-200. (Társszerzők: Dusa Ágnes Réka – Huszti Anett – Kardos Katalin – Kovács Edina)Engler Ágnes: Fiatal értelmiségiek művelődési magatartása. In: Buda András-Kiss Endre (szerk.): Interdiszciplináris pedagógia, és a felsőoktatás alakváltozásai. Debrecen, Kiss Árpád Archívum könyvsorozata – Neveléstudományok Intézete, 2012. 138-151. (Társszerző: Németh Nóra Veronika)A felsőoktatásban részt vevő hallgatók sajátosságai a társadalmi nemek mentén. In: Kozma Tamás-Perjés István (szerk.): Új kutatások a neveléstudományokban. Budapest, Aula Kiadó, 2012. 273-284. (Társszerző: Fényes Hajnalka)Gyöngyi Bujdosó-Ágnes Engler-Hajnalka Fényes-Zsuzsanna Tornyi: Gender Differences in Higher Education in the “Partium” Region. In: Gabriella Pusztai & Adrian Hatos (eds.): Higher Education for Regional Social Cohesion. Budapest, HERA, 2012. 134-163.„Üzenet egykori iskolámba”: tanárjelöltek a pedagógushivatásról. In: Pusztai Gabriella – Fenyő Imre – Engler Ágnes: A tanárok tanárának lenni. Tanulmányok Szabó László Tamás 70. születésnapjára. Debrecen, CHERD, 2012. 73-87.Doktori képzés társadalomkutató szemmel. In: Pusztai Gabriella – Németh Nóra Veronika (szerk.): Útközben. Debrecen, CHERD-Hungary, 2011. 33-51. (Társzerző: Fényes Hajnalka)A gyermekgondozási időszakban szerzett diploma hatása a szakmai mobilitásra.In: Kozma Tamás – Perjés István (szerk.): Új kutatások a neveléstudományokban. Többnyelvűség és multikulturalitás. Budapest, Aula Kiadó, 2010. 247-256.A felnőttkori tanulás közösségi hozadéka. In: Juhász Erika – Szabó Irma (szerk.): Nemzetnevelés – felnőttnevelés – közművelődés. Debrecen, Csokonai Kiadó-Debreceni Egyetem, 2010. 170-176.A tanulási beruházások háttere egy inaktív csoport esetében. In: Kozma Tamás-Ceglédi Tímea (szerk.): Régió és oktatás: A Partium esete. (Régió és oktatás VII.) Debrecen, CHERD-Hungary, 2010. 222-227.A tudás karbantartásának eredményessége felnőttkorban. In: Buda András-Kiss Edre (szerk.): Interdiszciplináris pedagógia, tanárok, értelmiségiek. Debrecen, Kiss Árpád Archívum könyvsorozata – Neveléstudományok Intézete, 2010. 259-267.Levelező tagozatos hallgatók tanuláshoz való viszonya. In: Fenyő Imre – Rébay Magdolna (szerk.): Felszántatlan területeken. Tanulmányok Brezsnyánszky László 65. születésnapjára. Debrecen, Csokonai Kiadó, 2010. 270-281.A felsőfokú tanulmányok szerepe a munkaerő-piaci reintegrációban. In: Juhász Erika (szerk.): Harmadfokú képzés, felnőttképzés és regionalizmus. Régió és oktatás V. Debrecen, CHERD, 2010. 328-333.A tanulás megjelenési formái a gyermekgondozási szabadság alatt. In: Forray R. Katalin – Juhász Erika (szerk.): Nonformális – informális – autonóm tanulás. Debrecen, Debreceni Egyetem, 2009. 258-265.A felsőfokú tanulmányok szerepe a szándékolt karriertörésben. In: Bajusz Bernadett et al. (szerk.): Professori Salutem. Tanulmányok a 70 éves Kozma Tamás tiszteletére. Debrecen, CHERD, 2009. 295-305.Motivációs hatások a levelező tagozat hallgatóinak tanulásában. In: Kiss Endre-Buda András: Interdiszciplináris pedagógia és az eredményesség akadályai. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2008. 48-58. (Társszerző: Fekete Ilona Dóra)”Two are better than one?” – Youth’s Family Founding Intentions in Accordance with their Religiosity. (Co-author: Tornyi, Zsuzsa) In: Pusztai, Gabriella (ed.): Régió és oktatás IV. Debrecen, Center for Higher Education Research and Development University of Debrecen, 2008. 209-217.Tanulmányokat folytató kismamák motivációs háttere. In: Juhász Erika (szerk.): Andragógia és közművelődés. (Acta Andragogiae et Culturae sorozat, 21.) Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2008. 129-137.Potenciális demográfiai tartalékok. Fiatalok családalapítási tervei. In: Juhász Erika (szerk.). Régió és oktatás. Debrecen, CHERD, 2006. 317-325.Felsőfokú képzésben résztvevők családtervezési attitűdjei. In: Pusztai Gabriella (szerk.).Régió és oktatás. Európai dimenziók. Debrecen, CHERD, 2005. (Társszerző: Bocsi Veronika) 183-190.Fehér folt a felnőttoktatásban: a kismamák képzése. In: Éles Csaba (szerk.) Nézőpontok és Látleletek (Acta Andragogiae et Culturae sorozat, 20.) Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2003. 31-44.KonferenciakötetTanulmányi eredményesség és professzió. In: Benedek András – Tóth Péter – Vedovatti Anildo: A munka és nevelés világa a tudományban. Budapest, MTA Pedagógiai Bizottság, 2012. 240.Hallgatók és doktoranduszok karrierképe. In: Benedek András – Tóth Péter – Vedovatti Anildo: A munka és nevelés világa a tudományban. Budapest, MTA Pedagógiai Bizottság, 2012. 98.Nemek felsőfokon. Férfiak és nők a felsőoktatásban. In: Benedek András – Tóth Péter – Vedovatti Anildo: A munka és nevelés világa a tudományban. Budapest, MTA Pedagógiai Bizottság, 2012. 97.

Tanulmányok folyóiratokbanPusztai, Gabriella – Engler, Ágnes: Distant students’ satisfaction as an indicator of institutional success in higher education. Indicators and explanations based on data form hungarian survey. Horyzonty Wychowania, 2014, Vol. 13, No. 26. 105-121.p.Engler Ágnes: Dilemmák felsőfokon – hallgatók családalapítási tervei. Kapocs, XIII. évf. 2014. 1. szám 17-25.Engler Ágnes: Students with Small Children in Higher Education. Journal of Social Research & Policy 2013/1.Engler Ágnes: Az élethosszig tartó tanulás gender szempontú megközelítése. Iskolakultúra 21. évf. 2013/2. 3-12.Engler Ágnes: Felnőttek a felsőoktatás világában. Felnőttképzési Szemle VII. évf. 1. szám 2013. nyár 35-46.Engler Ágnes: Tanulási döntések és tanulási motívumok regionális vizsgálatok alapján. Educatio 2013/1. 22. évf. 81-89.Engler Ágnes: Férfiak és nők a felsőoktatás részidős képzéseiben. Felsőoktatási Műhely 2012/2. 95-106.Engler Ágnes:Tanulmányi pályafutás a magánéleti tervek tükrében. Új Pedagógiai Szemle 2011/11-12. 173-183.Engler Ágnes: A felsőoktatás tömegesedése, különös tekintettel a nem nappali tagozatos hallgatókra a Bihar-Bihor tanulórégióban, 1990-2010. Hungarian Educational Research Journal, II. évf. 2012/1. herj.hu (Társszerző: Tőzsér Zoltán-Szilágyi Györgyi) DOI 10.5911/HERJ2012.01.02Engler Ágnes: Kisgyermeket nevelő hallgatók felsőfokú tanulmányainak vizsgálata. Debreceni Szemle, 19. 2011/2. 243-256.Engler Ágnes: A családi háttér szerepe a felsőfokú továbbtanulásban. Iskolakultúra, 20. 2010/10. 28-38.Engler Ágnes: A felsőfokú tanulmányok hatása a munkaerő-piaci reintegrációra. Educatio, 19. 2010/2. 305-314.Engler Ágnes: A felsőfokú tanulmányokat folytató kismamák tanulási attitűdjéről. Educatio, 16. 2007/4. 687-695.Engler Ágnes: Egyetemi és főiskolai hallgatók jövőképe egy regionális kutatás alapján. Educatio, 15. 2006/1. 163-189. (Társszerző: Nagy Zsuzsa Eszter)A szociális kompetencia fejlesztése. Magiszter, 2. évf. 2004/2. 13-31. Cikkek, recenziókFiatal felnőtt nők a felnőttoktatásban. Felnőttképzési Szemle, 5. 2011/1-2. 60-62.Pink education. Fényes Hajnalka: A nemi sajátosságok különbségének vizsgálata az oktatásban. A nők hátrányának felszámolódása? Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2010.Szociológiai Szemle 2011/2.Regionalitás és oktatás. Debreceni Szemle, 2005/3. 469-471. Fészekrakás vagy karrierépítés? Az egyetemi és főiskolai hallgatók jövőtervei. Egyetemi Élet, 2006. március 44/8. 18. KonferenciakötetEngler Ágnes-Fényes Hajnalka: Diplomás nők munkaerő-piaci sikerességét befolyásoló tényezők és a gyerekvállalás pozitív hatásai. In: Bárdos Jenő-Kis-Tóth Lajos-Racskó Réka: Változó életforomák – régi és új tanulási környezetek. XIII. Országos Neveléstudományi Konferencia absztraktkötet. Eger, MTA Pedagógiai Bizottság, 2013. 47.Engler Ágnes – Györgyi Zoltán: Tervek és valóság. Diplomások a felnőttképzésben. In: Bárdos Jenő-Kis-Tóth Lajos-Racskó Réka: Változó életforomák – régi és új tanulási környezetek. XIII. Országos Neveléstudományi Konferencia absztraktkötet. Eger, MTA Pedagógiai Bizottság, 2013. 89. Engler Ágnes: A felsőoktatásba vezető tanulói életutak. A részidős képzés hallgatóinak regionális vizsgálata. In: Bárdos Jenő-Kis-Tóth Lajos-Racskó Réka: Változó életforomák – régi és új tanulási környezetek. XIII. Országos Neveléstudományi Konferencia absztraktkötet. Eger, MTA Pedagógiai Bizottság, 2013. 387.Engler Ágnes: Tanuló régiók Magyarországon: az elmélettől a valóságig. In: Bárdos Jenő-Kis-Tóth Lajos-Racskó Réka: Változó életforomák – régi és új tanulási környezetek. XIII. Országos Neveléstudományi Konferencia absztraktkötet. Eger, MTA Pedagógiai Bizottság, 2013. 88.Pusztai, Gabriella – Engler, Ágnes – Györgyi, Zoltán – Kovács, Klára: Comparison of Non-Traditional Students’ Groups according to their Higher Education Achievement. (Presentation). The European Conference on Educational Research, Bahçeşehir University in Istanbul, 10-13 September 2013.Engler Ágnes: The University and Lifelong Learning with Regard to Gender Differences. (Poster) The European Conference on Educational Research, Bahçeşehir University in Istanbul, 10-13 September 2013.Tanulmányi eredményesség és professzió. In: Benedek András – Tóth Péter – Vedovatti Anildo: A munka és nevelés világa a tudományban. Budapest, MTA Pedagógiai Bizottság, 2012. 240.Hallgatók és doktoranduszok karrierképe. In: Benedek András – Tóth Péter – Vedovatti Anildo: A munka és nevelés világa a tudományban. Budapest, MTA Pedagógiai Bizottság, 2012. 98. (Társszerző: Fináncz Judit)Nemek felsőfokon. Férfiak és nők a felsőoktatásban. In: Benedek András – Tóth Péter – Vedovatti Anildo: A munka és nevelés világa a tudományban. Budapest, MTA Pedagógiai Bizottság, 2012. 97.Társadalmi nemek a felsőoktatás levelező tagozatán. In: Csapó Benő-Tóth Edit: Pedagógiai értékelési Konferencia. Szeged, Szegedi Tudományegyetem, 2012. 108. A tanulmányi pályafutás jellegzetességei a felsőoktatásban. In: Hegedűs Judit – Kempf Katalin – Németh András (szerk.): Közoktatás, pedagógusképzés, neveléstudomány - a múlt értékei és a jövő kihívásai. Budapest, MTA Pedagógiai Bizottság, 2011. 178.Vertikális szegregáció, társadalmi mobilitás és jövőtervek nemenként a felsőoktatási hallgatók körében. In: Hegedűs Judit – Kempf Katalin – Németh András (szerk.): Közoktatás, pedagógusképzés, neveléstudomány - a múlt értékei és a jövő kihívásai. Budapest, MTA Pedagógiai Bizottság, 2011. 450. (társszerző: Fényes Hajnalka)A hallgatók tanulmányi karrierterveinek összefüggése a családalapítási szándékkal. In: Csíkos Csaba-Kinyó László (szerk.): Új törekvések és lehetőségek a 21. századi neveléstudományokban. Budapest, MTA Pedagógiai Bizottság, 2010. 223.Esélyek és eredményesség a felnőttek felsőfokú tanulásában. In: Molnár Éva-Kasik László (szerk.): VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, Szegedi Tudományegyetem, 2010.Tanulási attitűd és eredményesség. In: Bárdos Jenő-Sebestyén József (szerk.): Neveléstudomány – Integritás és integrálhatóság. Budapest, MTA, Neveléstudományi Bizottság, Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar, 2009. 60.Társadalmi egyenlőtlenségek a tanulásba történő befektetésben és megtérülésben. In: Paksi Veronika-Tibori Tímea (szerk.): Változás.Válság.Váltás.Hu. Budapest, Magyar Szociológiai Társaság, 2009. 35.A tudás karbantartásának eredményessége felnőttkorban. In: Buda András (szerk.): Interdiszciplináris pedagógia, tanárok, értelmiségiek. Debrecen, Kiss Árpád Archívum Könyvtára Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete, 2009. 14.A felsőoktatásban tanuló nők eredményessége vizionált életpályájuk szerint. In: Perjés István-Ollé János (szerk.): Hatékony tudomány, pedagógiai kultúra, sikeres iskola. MTA, Pedagógiai Bizottság, Budapest, 2008. 219.Kisgyermeket nevelő hallgatók tanulmányainak háttere. In: Vidákovich Tibor-Molnár Éva (szerk.) Változó tanulási környezetek, változó pedagógusszerepek. MTA, Pedagógiai Bizottság, Budapest, 2007. 114.A motiváció szerepe a kisgyermeket nevelő hallgatók permanens tanulásában. In: Buda András-Kiss Endre (szerk.): Interperszonális pedagógia és az eredményesség akadályai. Kiss Árpád Archivum Könyvtára – Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete, 2007. 26.(Társszerző: Fekete Ilona Dóra)A tanuló kismamák társadalma a Debreceni Egyetemen és a Nyíregyházi Főiskolán. In: Keller Magdolna-Simándi Szilvia (szerk.) Tanul a társadalom. MTA, Pedagógiai Bizottság, Budapest, 2006. 164.Üzenet egykori iskolámba – tanárjelöltek pedagógusképei. In: Józsa Krisztián (szerk.). úIV. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szegedi Tudományegyetem, Szeged, 2006. 115. (Társszerző: Kóródi Márta)Tanuló kismamák a Nyíregyházi Főiskolán. In: A Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének és a Magyar Professzorok Világtanácsának XV. évi közgyűléssel egybekötött tudományos ülésének kiadványa. Nyíregyháza, 2006. Egyetemi és főiskolai hallgatók családalapításra vonatkozó tervei egy regionális kutatás tükrében. In: Falus Iván-Rapos Nóra (szerk.) Közoktatás – pedagógusképzés – neveléstudomány. MTA, Pedagógiai Bizottság, Budapest, 2005. 219. (Társszerző: Bocsi Vera)Az átmenet biztosítása az óvoda és az általános iskola alsó szintjei között. In: A Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének és a Magyar Professzorok Világtanácsának XIV. évi közgyűléssel egybekötött tudományos ülésének kiadványa. Nyíregyháza, 2005.Szöveggondozás, szerkesztés, szakfordításPusztai Gabriella – Fenyő Imre – Engler Ágnes: A Pusztai tanárok tanárának lenni. Tanulmányok Szabó László Tamás 70. születésnapjára. Debrecen, CHERD, 2012. (szerkesztő)Kozma Tamás-Perjés István (szerk.): Új utak a neveléstudományokban. Budapest, 2011. (szerkesztői munkatárs)Kozma Tamás: Az összehasonlító neveléstudomány alapjai. Budapest, Új Mandátum Kiadó, 2006. (szöveggondozás)Demográfiai kihívások, Társadalmi kihívások, A felnőttoktatás átalakulása című fejezetek feladatgyűjteményeinek kidolgozása. In: Kozma Tamás. Az összehasonlító neveléstudomány alapjai. Budapest, Új Mandátum Kiadó, 2006. Joseph Zajda: Élethosszig tartó tanulás és felnőttoktatás: Oroszország találkozása a nyugattal. (Fordítás). In: Mark Bray-Tóth Péter (szerk.). Összehasonlító pedagógia. Folytatódó hagyományok, új kihívások, új paradigmák. Budapest, Magyar Pedagógiai Társaság, 2006. 112-135.

Kutatási tevékenység