Um alle Inhalte sehen zu können, benötigen Sie den aktuellen Adobe Flash Player.

KEZDŐOLDAL  TANULMÁNYOK MUNKAHELY PUBLIKÁCIÓK KUTATÁS OKTATÁS TUDOMÁNYOS KÉPZÉS TUDOMÁNY KÖZÉLET CIVIL KÖZÉLET ÖNKÉNTES MUNKA LETÖLTHETŐ PUBLIKÁCIÓK ENGLISH VERSION KEZDŐOLDAL másolt KITÜNTETÉSEK 

KUTATÁS

Hazai pályázat:Felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében. EFOP-3.4.3-16-2016-00021Munkacsoport-vezetőTársadalmi és szervezeti tényezők szerepe a hallgatói lemorzsolódásban. NKFI K 123847. 2017-2020. Kutatás vezetője: Pusztai Gabriella.Senior kutató A köznevelés módszertani megújítása a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából – Komplex alapprogram bevezetése a köznevelési intézményekben. EFOP-3.1.2-16-2016-00001Pedagógusképzés kidolgozója, tananyagfejlesztőCsalád és karrier országos kutatás. EMMI 64813-2/16. 2017. KutatásvezetőKarriermodellek és karrierépítés a kutatás-fejlesztésben. Különbségek és egyenlőtlenségek a munkaerő-piaci lehetőségek, a személyes kapcsolathálók és a munka-magánélet egyensúlya tekintetében. OTKA K 116102, 2016-2020. Kutatás vezetője: Tardos Katalin, Fábri György.Senior kutatóTanuló régiók Magyarországon: az elmélettől a valóságig. OTKA 101867, 2012-2016. Kutatás vezetője: Kozma Tamás.Senior kutató és a Formális munkacsoport vezetője. Családok strukturális válságának hatása az iskolai eredményességre, 2015-2016.A Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet és a Debreceni Egyetem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Intézete közös kutatása. Kutatás vezetője: Pusztai Gabriella és Engler Ágnes.KutatásvezetőSzakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-alföldi régióban, TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0009., 2013-2015. Kutatás vezetője: Csorba PéterCsaládi életre nevelés munkacsoport vezetőjeKözépiskolások továbbtanulási tervei egy határmenti régióban. OTKA T048820, 2006-2007. Kutatásvezető: Pusztai GabriellaRésztvevő kutató„Regionális Egyetem” A felsőfokú képzésben résztvevő nappali tagozatos hallgatók vizsgálata. NKFP 5/150/2001, 2002-2005. Kutatásvezető: Kozma TamásRésztvevő kutató.Társadalmi igények a felnőttek felsőfokú továbbtanulásában. OTKA T-44335, 2005. Kutatásvezető: Forray R. KatalinRegionális koordinátorNemzetközi pályázat:Teacher Education Central European Research Network project. International Visegrad Fund Standard Grant No. 21210119, 2013-2014. A kutatás vezetője: Pusztai Gabriella és Engler ÁgnesKutatás társvezetője és a Future professional plans of teacher education students munkacsoport vezetőjeHigher Education for Social Cohesion – Cooperative Research and Development in a Cross-border area, HURO/0901/253/2.2.2., 2011-2012. A kutatás vezetője: Kozma TamásRésztvevő kutató