Um alle Inhalte sehen zu können, benötigen Sie den aktuellen Adobe Flash Player.

KEZDŐOLDAL  SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ PUBLIKÁCIÓK ÖNÁLLÓ KÖTET KÖNYVFEJEZETEK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATCIKK RECENZIÓ, CIKK KONFERENCIAKÖTET KONFERENCIÁK KUTATÁSI TEVÉKENYSÉG OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG BA KÉPZÉS MA KÉPZÉS PhD KÉPZÉS TANÁR KÉPZÉS TUDOMÁNY SZERVEZÉS KONFERENCIASZERVEZÉS DOKTORI KÉPZÉS TEHETSÉGGONDOZÁS LEKTORI MUNKA BIZOTTSÁGI MUNKA KÖNYVAJÁNLÓ KÖNYVAJÁNLÓ KÖNYVAJÁNLÓ-II ÖNKÉNTES MUNKA LETÖLTHETŐ PUBLIKÁCIÓK ENGLISH VERSION KEZDŐOLDAL másolt KITÜNTETÉSEK 

KONFERENCIAKÖTET

KonferenciakötetEngler Ágnes: A felnőtt tanulói háttér hatása a tanulmányi eredményességre. In: Tóth Péter –Holik Ildikó – Tordai Zita (szerk.): Pedagógusok, tanulók, iskolák – az értékformálás, az értékközvetítés és az értékteremtés világa. Budapest, 2015. 219.Engler Ágnes – Bocsi Veronika: Tradicionális és nem tradicionális női hallgatók: az intézményi magatartás és az akadémiai értékek gender-olvasata. In: Tóth Péter – Holik Ildikó – Tordai Zita (szerk.): Pedagógusok, tanulók, iskolák – az értékformálás, az értékközvetítés és az értékteremtés világa. Budapest, 2015. 316.Engler Ágnes: Társadalmi nemi különbségek a felnőttek tanulásában. In: Tóth Zoltán – Buda András (szerk.): Oktatás és nevelés – gyakorlat és tudomány. XIV. Országos Neveléstudományi Konferencia absztraktkötet. Debrecen, 2014.Engler Ágnes : Nem hagyományos tanulói csoportok a felnőttoktatásban. In: Tóth Zoltán – Buda András (szerk.): Oktatás és nevelés – gyakorlat és tudomány. XIV. Országos Neveléstudományi Konferencia absztraktkötet. Debrecen, 2014.Engler Ágnes: Családanyák és családapák az iskolapadban. In: Tóth Zoltán – Buda András (szerk.): Oktatás és nevelés – gyakorlat és tudomány. XIV. Országos Neveléstudományi Konferencia absztraktkötet. Debrecen, 2014.Engler Ágnes-Fényes Hajnalka: Diplomás nők munkaerő-piaci sikerességét befolyásoló tényezők és a gyerekvállalás pozitív hatásai. In: Bárdos Jenő – Kis-Tóth Lajos – Racskó Réka: Változó életforomák – régi és új tanulási környezetek. XIII. Országos Neveléstudományi Konferencia absztraktkötet. Eger, MTA Pedagógiai Bizottság, 2013. 47.Engler Ágnes – Györgyi Zoltán: Tervek és valóság. Diplomások a felnőttképzésben. In: Bárdos Jenő – Kis-Tóth Lajos – Racskó Réka: Változó életforomák – régi és új tanulási környezetek. XIII. Országos Neveléstudományi Konferencia absztraktkötet. Eger, MTA Pedagógiai Bizottság, 2013. 89. Engler Ágnes: A felsőoktatásba vezető tanulói életutak. A részidős képzés hallgatóinak regionális vizsgálata. In: Bárdos Jenő – Kis-Tóth Lajos – Racskó Réka: Változó életforomák – régi és új tanulási környezetek. XIII. Országos Neveléstudományi Konferencia absztraktkötet. Eger, MTA Pedagógiai Bizottság, 2013. 387.Engler Ágnes: Tanuló régiók Magyarországon: az elmélettől a valóságig. In: Bárdos Jenő – Kis-Tóth Lajos – Racskó Réka: Változó életforomák – régi és új tanulási környezetek. XIII. Országos Neveléstudományi Konferencia absztraktkötet. Eger, MTA Pedagógiai Bizottság, 2013. 88.Pusztai, Gabriella – Engler, Ágnes – Györgyi, Zoltán – Kovács, Klára: Comparison of Non-Traditional Students’ Groups according to their Higher Education Achievement. (Presentation). The European Conference on Educational Research, Bahçeşehir University in Istanbul, 10-13 September 2013.Engler, Ágnes: The University and Lifelong Learning with Regard to Gender Differences. The European Conference on Educational Research, Bahçeşehir University in Istanbul, 10-13 September 2013.Gabriella Pusztai, Klára Kovács, Zoltán Györgyi, Agnes Engler: How Institutional Integration Countributes to Higher Education Achivement of Non-traditional Students? In: Crisis, Critique and Change. Abstract Book. European Sociological Association (ESA) -University of Torino Department of Culture, Politics and Society. Torino, 2013. 481.Pusztai, Gabriella – Fónai, Mihály–– Márton, Sándor – Engler, Ágnes: The Effect of institutional Habit on the Professional Image of Nontraditional Students. ECER Conference „The Need for Educational Research to Champion Freedom, Education and Development for All”, Cádiz, 2012.Engler Ágnes: Tanulmányi eredményesség és professzió. In: Benedek András – Tóth Péter – Vedovatti Anildo: A munka és nevelés világa a tudományban. Budapest, MTA Pedagógiai Bizottság, 2012. 240.Engler Ágnes: Hallgatók és doktoranduszok karrierképe. In: Benedek András – Tóth Péter – Vedovatti Anildo: A munka és nevelés világa a tudományban. Budapest, MTA Pedagógiai Bizottság, 2012. 98. (Társszerző: Fináncz Judit)Englergnes: Nemek felsőfokon. Férfiak és nők a felsőoktatásban. In: Benedek András – Tóth Péter – Vedovatti Anildo: A munka és nevelés világa a tudományban. Budapest, MTA Pedagógiai Bizottság, 2012. 97.Engler Ágnes: Társadalmi nemek a felsőoktatás levelező tagozatán. In: Csapó Benő-Tóth Edit: Pedagógiai értékelési Konferencia. Szeged, Szegedi Tudományegyetem, 2012. 108. Engler Ágnes: A tanulmányi pályafutás jellegzetességei a felsőoktatásban. In: Hegedűs Judit – Kempf Katalin – Németh András (szerk.): Közoktatás, pedagógusképzés, neveléstudomány - a múlt értékei és a jövő kihívásai. Budapest, MTA Pedagógiai Bizottság, 2011. 178.Engler Ágnes: Vertikális szegregáció, társadalmi mobilitás és jövőtervek nemenként a felsőoktatási hallgatók körében. In: Hegedűs Judit – Kempf Katalin – Németh András (szerk.): Közoktatás, pedagógusképzés, neveléstudomány - a múlt értékei és a jövő kihívásai. Budapest, MTA Pedagógiai Bizottság, 2011. 450. (társszerző: Fényes Hajnalka)Engler Ágnes – Németh Nóra Veronika: Fiatal értelmiségiek művelődési magatartása. In: Buda András – Kiss Endre: Interdiszciplináris pedagógia és a felsőoktatás alakváltozásai. Debrecen, Kiss Árpád Archívum Könyvtára-Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete, 2011, 16.Engler Ágnes: A hallgatók tanulmányi karrierterveinek összefüggése a családalapítási szándékkal. In: Csíkos Csaba-Kinyó László (szerk.): Új törekvések és lehetőségek a 21. századi neveléstudományokban. Budapest, MTA Pedagógiai Bizottság, 2010. 223.Engler Ágnes: Esélyek és eredményesség a felnőttek felsőfokú tanulásában. In: Molnár Éva-Kasik László (szerk.): VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, Szegedi Tudományegyetem, 2010.Engler Ágnes: Tanulási attitűd és eredményesség. In: Bárdos Jenő-Sebestyén József (szerk.): Neveléstudomány – Integritás és integrálhatóság. Budapest, MTA, Neveléstudományi Bizottság, Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar, 2009. 60.Engler Ágnes: Társadalmi egyenlőtlenségek a tanulásba történő befektetésben és megtérülésben. In: Paksi Veronika-Tibori Tímea (szerk.): Változás.Válság.Váltás.Hu. Budapest, Magyar Szociológiai Társaság, 2009. 35.Engler Ágnes: A tudás karbantartásának eredményessége felnőttkorban. In: Buda András (szerk.): Interdiszciplináris pedagógia, tanárok, értelmiségiek. Debrecen, Kiss Árpád Archívum Könyvtára - Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete, 2009. 14.Engler Ágnes: A felsőoktatásban tanuló nők eredményessége vizionált életpályájuk szerint. In: Perjés István-Ollé János (szerk.): Hatékony tudomány, pedagógiai kultúra, sikeres iskola. MTA, Pedagógiai Bizottság, Budapest, 2008. 219.Engler Ágnes: Kisgyermeket nevelő hallgatók tanulmányainak háttere. In: Vidákovich Tibor-Molnár Éva (szerk.) Változó tanulási környezetek, változó pedagógusszerepek. MTA, Pedagógiai Bizottság, Budapest, 2007. 114.A motiváció szerepe a kisgyermeket nevelő hallgatók permanens tanulásában. In: Buda András-Kiss Endre (szerk.): Interperszonális pedagógia és az eredményesség akadályai. Kiss Árpád Archivum Könyvtára – Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete, 2007. 26.(Társszerző: Fekete Ilona Dóra)A tanuló kismamák társadalma a Debreceni Egyetemen és a Nyíregyházi Főiskolán. In: Keller Magdolna-Simándi Szilvia (szerk.) Tanul a társadalom. MTA, Pedagógiai Bizottság, Budapest, 2006. 164.Üzenet egykori iskolámba – tanárjelöltek pedagógusképei. In: Józsa Krisztián (szerk.). IV. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szegedi Tudományegyetem, Szeged, 2006. 115. (Társszerző: Kóródi Márta)Tanuló kismamák a Nyíregyházi Főiskolán. In: A Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének és a Magyar Professzorok Világtanácsának XV. évi közgyűléssel egybekötött tudományos ülésének kiadványa. Nyíregyháza, 2006. Egyetemi és főiskolai hallgatók családalapításra vonatkozó tervei egy regionális kutatás tükrében. In: Falus Iván-Rapos Nóra (szerk.) Közoktatás – pedagógusképzés – neveléstudomány. MTA, Pedagógiai Bizottság, Budapest, 2005. 219. (Társszerző: Bocsi Vera)Az átmenet biztosítása az óvoda és az általános iskola alsó szintjei között. In: A Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének és a Magyar Professzorok Világtanácsának XIV. évi közgyűléssel egybekötött tudományos ülésének kiadványa. Nyíregyháza, 2005.